US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Hem Turboeffekten Produkter Nyheter Geoenergi Info-service Kontakta oss
TurboCollector® är ett patenterat rör med räfflade spår på insidan. Spåren skapar ett mer turbulent flöde och utvinner effektivare energi än ett rör med slät insida.
Fördelar
För slutanvändaren
Termiska egenskaper
Slutsats
Ladda ner
Visa demo
FÅ LÄGRE BORRHÅLSMOTSTÅND MED TURBOCOLLECTOR® VID LÄGRE FLÖDEN
Borrhålsmotståndet vid olika flöden.

Borrhålsmotstånd [K/(W/m)] Borrhålsvägg temp 7,2°C
Alla kollektorer enkellindade med U-böj. PE 40 SDR 17
Standardkollektor
Kollektor med distans
TurboCollectorTryckfall kan beräknas genom teoretiska modeller
Tryckfall för olika kollektorer vid olika flöden.
Tryckfall [kPa]
Experimentellt Beräknat Experimentellt Beräknat
1. Standardkollektor 2. TurboCollector

1.5 m3/h
1.8 m3/h
2.5 m3/h

RESULTAT
Experimentella värden stämmer bra överens med teoretiska värden för TurboCollector®.

Värme / Kyla
Denna studie genomfördes med värmeutvinning (simulerad värme). Det är också intressant att se resultatet för kyla. En studie genomfördes därför för att kontrollera beteendet vid två olika flöden i ett borrhål. Detta gjordes genom ett termiskt responstest (TRT) i ett vattenfyllt borrhål på 200 m med en dubbellindad TurboCollector® 32 mm, SDR 17. Vätskan var 85% vatten och 15% etanol.

SLUTSATS
Flödeshastigheten kan avsevärt påverka tryckfall och även pumpens energiförbrukning. Resultatet indikerar att räfflade spår som TurboCollector® har, bidrar till en bättre värmeöverföring och förbättrar prestandan för systemet genom ett lägre borrhålsmotstånd. TurboCollector® kan användas för både kyla och värme.
 
Kontakta oss MuoviTech AB Tvinnargatan 11, 507 30 Brämhult, Sweden Tel: +46 (0)33-22 85 85 Mail: info@muovitech.com
Copyright MuoviTech© 2019
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE