US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Hem Turboeffekten Produkter Nyheter Geoenergi Info-service Kontakta oss
 
Tillbehör och installation

E-therm KBS Agro
Bioetanol

Innehåller svensk bioetanol (producerad av närodlat vete) som är denaturerad och grönfärgad.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Används som köldbärarvätska i geoenergisystem för att förhindra frysning i köldbärarkretsen. Bioetanol är idag den absolut vanligaste lösningen för köldbärare i Sverige.

PRODUKTINFORMATION
Koncentrationer: Finns både som koncentrerad och som färdigblandad.
Förpackningar: Dunk 25l, Fat 250l, IBC 1000l och Bulktransport.

MILJÖ OCH SÄKERHET
Den akuta giftigheten för människan är låg. Låg giftighet för vattenorganismer. Lätt nedbrytbart. Bioackumuleras ej. Fermenterad etanol ger inget nettotillskott av CO2. Förnyelsebar råvara.  Zoom


  Zoom


  Zoom
   
Skriv ut


Produktblad KBS
Säkerhetsdatablad KBS

Kontakta oss MuoviTech AB Tvinnargatan 11, 507 30 Brämhult, Sweden Tel: +46 (0)33-22 85 85 Mail: info@muovitech.com
Copyright MuoviTech© 2019
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE