US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Hem Turboeffekten Produkter Nyheter Geoenergi Info-service Kontakta oss
 
P-märkning höjer kvalitetskraven 2012-03-21
Muovitech är först i branschen med att certifiera hela kollektorsystemet genom P-märkning hos SP.

P-märkningens fördelar:
Högre kvalitetskrav - på din leverantör
Produkten uppfyller kraven i plan- och bygglagen 2010:900.
Trygghet för beställare att arbeta med P-märkta produkter.
Påvisa vid större upphandlingar.
Använda P-märkningen i marknadsföringssyfte.
Långsiktigt säkerställa fullgoda geoanläggningar.

Kollektorerna har följande certifiering:
Typgodkänd av SP SITAC med typgodkännandenummer SC1106-11. P-märkning av SP SITAC med godkännandenummer SC1106-11. Tredjepartskontroll utförs av SP. Provning och kontroll baseras på Certifieringsregler SPCR 169 för P-märkning av Bergvärmekollektorer utfärdat av SP. Tillverkarens egenkontroll och SP övervakandekontroll. Provningarna baseras på EN-, DS- och ISO-standard.
Kontakta oss MuoviTech AB Tvinnargatan 11, 507 30 Brämhult, Sweden Tel: +46 (0)33-22 85 85 Mail: info@muovitech.com
Copyright MuoviTech© 2019
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE