Hem Turboeffekten Produkter Nyheter Geoenergi Info-service Kontakta oss
Om Muovitech
Referenser
Certifikat
Branschorganisationer
Leverans- och betalningsvillkor
Hyr maskiner
Dokument
Volymberäkning MuoviTerm
Bildgalleri
Kundbehov styr utvecklingen
Produktutveckling, högt tekniskt kunnande och kundfokus genomsyrar verksamheten. Muovitech deltar som aktiv partner i flera nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt.

Muovitech var först i branschen med att certifiera hela kollektorsystem genom P-märkning hos SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Produkterna är typgodkända och SKZ-certifierade för att klara EU:s hårda kvalitetskrav. Även produktionssystemen i fabrikerna är certifierade.
UTMÄRKT KVALITET – FÖR DIN SKULL
P-MÄRKNING
MuoviTech har som enda producent certifierat sina energikollektorer med P-märkning och tredjepartskontroll.

SPÅRBARHET
Till skillnad från andra certifieringar har P-märkningen spårbarhet i alla steg ända ner till produktionsmaterial.

P-MÄRKET ÄR EN GUIDE TILL UTMÄRKT KVALITET, FÖR DIN SKULL.
P-märket är SP-koncernens eget kvalitetsmärke som återfinns på ett flertal produkter och tjänster. Märkningen innebär att förutom lag- och myndighetskrav, uppfyller den också höga krav som marknaden efterfrågar. P-märket betyder dessutom att produkten eller tjänsten är typprovad och att tillverkarens eller utförarens egenkontroll övervakas av SP.
P SC1106-11 PDF
Produced according to INSTA SBC 12201 EN 12201:2011.
PDF
SKZ A 759.
PDF
ISO 9001
Ledningssystem för Kvalitet
Klicka här
ISO 14001
Ledningssystem för Miljö
Klicka här
OHSAS 18001
Ledningssystem för arbetsmiljö
Klicka här
Kontakta oss MuoviTech AB Tvinnargatan 11, 507 30 Brämhult, Sweden Tel: +46 (0)33-22 85 85 Fax: +46 (0)33-24 10 85 Mail: info@muovitech.com
Copyright MuoviTech© 2017
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE