US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Hem Turboeffekten Produkter Nyheter Geoenergi Info-service Kontakta oss
Om Muovitech
Referenser
Certifikat
Branschorganisationer
Leverans- och betalningsvillkor
Hyr maskiner
Dokument
Volymberäkning KBS
Volymberäkning MuoviTerm
Bildgalleri
Kundbehov styr utvecklingen
Produktutveckling, högt tekniskt kunnande och kundfokus genomsyrar verksamheten. Muovitech deltar som aktiv partner i flera nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt.

Muovitech var först i branschen med att certifiera hela kollektorsystem genom P-märkning hos SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Produkterna är typgodkända och SKZ-certifierade för att klara EU:s hårda kvalitetskrav. Även produktionssystemen i fabrikerna är certifierade.
UTMÄRKT KVALITET – FÖR DIN SKULL
P-MÄRKNING
MuoviTech har som enda producent certifierat sina energikollektorer med P-märkning och tredjepartskontroll.

SPÅRBARHET
Till skillnad från andra certifieringar har P-märkningen spårbarhet i alla steg ända ner till produktionsmaterial.

P-MÄRKET ÄR EN GUIDE TILL UTMÄRKT KVALITET, FÖR DIN SKULL.
P-märket är SP-koncernens eget kvalitetsmärke som återfinns på ett flertal produkter och tjänster. Märkningen innebär att förutom lag- och myndighetskrav, uppfyller den också höga krav som marknaden efterfrågar. P-märket betyder dessutom att produkten eller tjänsten är typprovad och att tillverkarens eller utförarens egenkontroll övervakas av SP.
P SC1106-11 SE
P SC0787-17 FI
P SC0788-17 NO
Produced according to INSTA SBC 12201 EN 12201:2011.
5029 SE
5066 FI
5159 NO
SKZ A 759.
PDF
Kontakta oss MuoviTech AB Tvinnargatan 11, 507 30 Brämhult, Sweden Tel: +46 (0)33-22 85 85 Mail: info@muovitech.com
Copyright MuoviTech© 2019
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE